Bez zdrowia życie nie jest życiem, życie nie jest do wyżycia.

François Rabelais

Nasza poradnia świadczy wysokiej jakości usługi w ramach kontraktu z

Indywidualna opieka domowa

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna w domu pacjenta

Świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie skierowane są dla pacjentów, u których została rozpoznana przewlekła niewydolność oddechowa, która z kolei może rozwijać się w następstwie:


Każdy pacjent, korzystający z świadczeń w zakresie Zespołu Długoterminowej Opieki Domowej Dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie będzie miał zapewnioną specjalistyczną opiekę:

Dla kogo?

Świadczenia skierowane są dla pacjentów ubezpieczonych bądź uprawnionych do korzystania z świadczeń zdrowotnych, którzy:Świadczeniami zespołu długoterminowej opieki domowej mogą być objęci świadczeniobiorcy, którzy mają zapewnione odpowiednie warunki domowe i przeszkoloną rodzinę (opiekunów prawnych) w zakresie pielęgnacji i obsługi aparatury medycznej i udzielania pierwszej pomocy tak, aby podczas stosowania terapii mogło być zapewnione bezpieczeństwo świadczeniobiorcy.

Zasady przyjęć

Świadczenia udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się:


Rejestracja pacjentów pod numerem kom. 502 598 208

Zapewniamy bezpłatne świadczenia w ramach kontraktu z NFZ.

Zapraszamy do współpracy.